دکتر علی رضا تهرانی

  • مدیر - علی رضا تهرانی
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - بین خیابان نفت شمالی و بزرگراه مدرس - پ. 194 - ساختمان جالینوس - ک.پ : 1918643675