ش. 1453 - فرزام، علی

  • مدیر - علی فرزام
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. شاه آبادی - پایین تر از پارک گلنما - پ. 199