فردوسی

  • تهران - منطقه 12 - فردوسی
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

فردوسی در یک نگاهپاساژ فردوسی در 1354، توسط مهندس علی رضا صالحی، به صورت ساختمانی چهار طبقه، ساخته شد سپس شش طبقه بعدی آن در 1364 ، اضافه شد. سبک معماری این پاساژ که توسط معماران ایرانی ساخته شده‌، خارجی و مساحت کل آن حدود 3400 متر است‌. پاساژ فردوسی شامل سه شاخه ساختمان با سنگ‌های گرانیت است‌.
ارزیابی