کارخانه میهن کویر

  • پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 34 - نرسیده به شریف آباد - جنب کانال آب
کلمات کلیدی :

آسفالت

|

قیر

ارزیابی