دکتر علی صادقی طاری

  • تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان حافظ - پ. 165 - ک.پ : 1591816415
مستقردر :

بیمارستان البرز - بیمارستان
بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 2 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی