مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • مدیر - بهروز بهنام
  • تهران - منطقه 6 - حافظ - نرسیده به خیابان سمیه - مرکز نشر دانشگاه - ک.پ : 1591634311
  • ،
کلمات کلیدی :

انتشارات

|

چاپ

|

نشر

ارزیابی