شهرداری تهران - سازمان معاونت توسعه منابع انسانی

  • تهران - منطقه 12 - خیام - ضلع جنوبی پارک شهر - خ. بهشت - شهرداری مرکزی - ط. چهارم
زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری تهران - اداره کل امور ایثارگران - ادارات و سازمان های شهرداری
شهرداری تهران - سازمان بازنشستگی - ادارات و سازمان های شهرداری
ارزیابی