110 - صفدری

  • مدیر - محمدرضا صفدری
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. فداییان اسلام - پ. 20 - ک.پ : 1877614857