شرکت آبادان

  • مدیر - لواسانی
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 5 - روبروی شرکت دانه داران - ک.پ : 1387616311
  • ، ، ، ، ،
کلمات کلیدی :

خدمات دریایی

|

دریایی

آبادان

ایران - تهران - رباط کریم - نسیم شهر - پایانه حمل و نقل استان تهران - غرفه 204
)
ارزیابی
معرفی شرکت حمل ونقل بین المللی آبادان به ایران ودنیا مرتضی : معرفی شرکت حمل ونقل بین المللی آبادان به ایران ودنیا
سلام شرکت آبادان شرکتی مقتدر -منظبط و امین مردم بوده وتک تک افرادیکه در زیرمجموعه این شرکت فعالیت دارند همانند یک خانواده همدل و هدفمند تمامی نیرو و جوانی و وقت خود را صرف پشبرد اهداف بلند مدت شرکت خود مینمایند.
معرفی شرکت حمل ونقل بین المللی آبادان به ایران ودنیا مرتضی : معرفی شرکت حمل ونقل بین المللی آبادان به ایران ودنیا
سلام شرکت آبادان شرکتی مقتدر -منظبط و امین مردم بوده وتک تک افرادیکه در زیرمجموعه این شرکت فعالیت دارند همانند یک خانواده همدل و هدفمند تمامی نیرو و جوانی و وقت خود را صرف پشبرد اهداف بلند مدت شرکت خود مینمایند.