بانک ملت - شعبه دانشگاه تهران - کد 6739/7

  • تهران - منطقه 11 - انقلاب - روبروی دانشگاه - ش. 1348 - ک.پ : 1314754551
  • ،