شهیدموسوی کیانی - خیریه

  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - نرسیده به خیابان مولوی - ک. بالاگر - درمانگاه خیریه موسوی کیانی - ک.پ : 1166943413