شهرداری منطقه 9

  • تهران - منطقه 9 - آزادی - خ. استادمعین - ک.پ : 13417
  • ، ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 9 - اداره بازیافت - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - اداره خدمات شهری - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - اداره ساماندهی - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - اداره فضای سبز - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - خانه سلامت همکار - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 9 - واحد خدمات شهری - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی