دکتر محسن وزیر نظامی

  • تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - بعد از خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) - پ. 132 - ط. دوم - ک.پ : 1578743517
مستقردر :

بیمارستان بهمن - بیمارستان
بیمارستان مداین - بیمارستان
ارزیابی
حاذق بودن ایشان محمد جواد : حاذق بودن ایشان
ایشان در تمام بیماری های مربوط به گوش ، حلق ، بینی و حنجره است اشراف دارد و توانایی بالا در تشخیص بیماری و درمان آن دارد. در ضمن ایشان دکترای خود را از دانشگاه آمریکا گرفته است.