بازار مصالح شهر تهران

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - بعد از میدان آقانور - نرسیده به گردنه تنباکویی
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی