شرکت پتروشیمی پارس

  • مدیر - علی رضا وفا
  • بوشهر - کنگان - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ارزیابی