بانک ملی - شعبه مهر - کد 758

  • مدیر - امانت
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی جنوبی - نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس) - جنب داروخانه راسل - ک.پ : 1579763666
  • ، ،