الزهرا

  • تهران - منطقه 12 - وحدت اسلامی - خ. ایزدی نیک - ک. مسجد
ارزیابی