منطقه 7 مخابراتی - شهیدحکمت شعار

  • مدیر - زندی
  • تهران - منطقه 4 - هنگام - خ. دانشگاه علم و صنعت - خ. 41 - ک. لایق نیا - ک.پ : 1683813413
  • ، ، ، ، ،