سوپرمارکت الکترونیکی میدونک

  • مدیر - نازنین دانشور
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - فاز 2 - خ. هرمزان - ک. یکم - پ. 3 - زنگ اول