بانوی شرقی

  • رباط کریم - شهر جدید پرند - بلوار چمران شمالی - تقاطع ستاره و خیابان آسمان - پ. 32