ثامن شیمی

  • مدیر - دلجو
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. خدابنده لو - پاساژ اخوت - واحد 25 - ک.پ : 1116643648
  • ،