شرکت امیر پارسیان

  • مدیر - امیر فاضلی
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. خدابنده لو - پاساژ اخوت - ط. اول - پ. 2/8 - ک.پ : 1116643673