شرکت پلیمری کند آذربایجان (PET)

  • مدیر - مهران اظهری
  • آذربایجان غربی - ارومیه - جاده سلمان - کیلومتر 35 - ناحیه صنعتی کریم آباد - م. اصلی شهرک - ضلع شمال غربی - قطعه شماره 70