دکتر سهیلا صنعتی

  • مدیر - سهیلا صنعتی
  • تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - فلکه دوم - بیمارستان کاشانی - ک.پ : 1834893111