موزه دوران اسلامی

  • تهران - منطقه 12 - امام خمینی - بین خیام و وحدت اسلامی

موزه دوران اسلامی در یک نگاهاین موزه ، که در آثار دوران های مختلف اسلامی به نمایش گذاشته شده است در خیابان امام‌خمینی قرار دارد.
ارزیابی