شهرداری منطقه 17 - معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

  • تهران - منطقه 17 - م. بهاران - بوستان بهاران - روبروی مجتمع ورزشی الزهرا
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 17 - مناطق و نواحی شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 17 - اداره سلامت - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 17 - اداره فرهنگی - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی