شرکت تولیدی صنعتی توانگر

تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن، منهول پلی اتیلن، فلنج پلی اتیلن و دستگاههای جوش پلی اتیلن
  • مدیر - برزگر
  • البرز - کرج - جاده قزل حصار - روبروی مرغداری مرغ مادر
  • ،

شرکت تولیدی صنعتی توانگر در یک نگاهتولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن، منهول پلی اتیلن، فلنج پلی اتیلن
ارزیابی
تصاویر