دکتر سیدعلی رضا حبیب الهی

  • تهران - منطقه 2 - ستارخان - بین فلکه اول و دوم صادقیه (آریاشهر) - روبروی پاساژ کیمیا - ک.پ : 1451633766
  • ،
مستقردر :

بیمارستان نور - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نور البرز - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
نور مطهری - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی