شرکت سایپایدک

  • مدیر - سیدحسن موسوی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 17 - نبش داروپخش - شرکت سایپا یدک - ک.پ : 1389816133