کارخانه افزودنی های بهبودساز

  • مدیر - سیدمحمدضیا مهاجری
  • قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - خ. تکنولوژی برتر - نبش خیابان صانع - پ. 2