بانک ملی - شعبه دانشگاه الزهرا - کد 221

  • تهران - منطقه 3 - ونک - ساختمان دانشگاه الزهرا - ک.پ : 1993883551