پلاسکو

  • تهران - منطقه 12 - نوفل لوشاتو - نرسیده به خیابان فردوسی
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

پلاسکو در یک نگاهاین ساختمان را هژبر یزدانی در 1341 ، به مساحت جمعاً 28656 متر مربع در 16 طبقه ، ساخته است‌. این ساختمان اولین و بزرگ‌ترین برج مرکز تجاری ایران بوده که در اروپا و آمریکا شناخته شده است‌. طبقات اول تا چهارم ساختمان از بقیه طبقات مساحت بیش‌تری دارد. بعد از انقلاب‌، بنیاد مستضعفان این ساختمان را به تملک خود در آورد.
ارزیابی