شرکت توسعه صنعت و ساختمان ساسر

  • مدیر - بهمن ملک
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. مبینی - پ. 16 - ط. سوم
  • ،
ارزیابی