سازمان مرکزی پیام نور

  • تهران - منطقه 1 - بزرگراه ارتش - شهرک محلاتی - م. محلاتی - خ. نخل - ک.پ : 1955643183
روابط عمومی

ایران - تهران
ارزیابی
سایت آموزش مجازی  وکارت شناسایی دانشجو ولی اله : سایت آموزش مجازی وکارت شناسایی دانشجو
به نظر بنده باید قبل از شروع کلاس مجازی در حد ده ساعت آموزش به دانشجویان در زمینه ی نرم افزار ارائه شود وتصویر کارت دانشجویی مقداری متناسب با دانشگاه شود مثلا ازتصویر فردوسی مولوی وحافظ وابن سینابر روی کارت دانشجویی استفاده شود رنگ کارت سفید باشد وسادگی در خوری داشته باشد. ولی اله اسلامی از قروه دانشجوی مجازی ارشد بیجار
در زمینه برخورد با دانشجویان ورسیدگی  به مشکلات  انتخاب واحد و شهریه ولی اله : در زمینه برخورد با دانشجویان ورسیدگی به مشکلات انتخاب واحد و شهریه
دانشجو عضوی از اعضای فرهنگی دانشگاه است با او باید احترا آمیز رفتار کردوبه مشکلات احتمالی وی رسیدگی نمود از هر نظر تا قداست دانشگاه حفظ شود .