جامع الزهرا

  • تهران - منطقه 4 - هنگام - بین خیابان آزادگان و تکاوران - ک. نجفی
ارزیابی