شرکت خیام ترابر

  • مدیر - رسول رضازاده
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 3 - پ. 28 - ط. چهارم - واحد 10 - ک.پ : 15136
  • ، ،
ارزیابی