خیمه اسکان

  • مدیر - عابدیان
  • تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - نرسیده به خیابان مصطفی خمینی (سیروس) - پ. 287 - ک.پ : 1141738611