شهرداری منطقه 4 - ناحیه 2 - دفع آفات فضای سبز

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - نبش گلستان یکم
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی