دکتر مهشید عطایی جعفری

  • مدیر - مهشید عطایی جعفری
  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه سوم - بیمارستان تهرانپارس - ک.پ : 1653888971