ایران دنت

  • مدیر - سیدمحمدنقی میرصادقی
  • تهران - منطقه 11 - بزرگراه نواب - نبش پل مرتضوی - مرکز تجارت دندانپزشکی ایران - ط. اول - واحد 53 - ک.پ : 1319915518
  • ، ،