زندی

  • مدیر - امیرهوشنگ زندی
  • تهران - منطقه 7 - نامجو (گرگان) - خ. سلمان فارسی - پ. 201 - ک.پ : 1615954141