شهرداری منطقه 10 - ناحیه 1

  • تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. سبحانی (16 متری امیری) - نبش خیابان شبیری
  • ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 10 - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی
سد معبر وقراردادن سطل زباله اکبر : سد معبر وقراردادن سطل زباله
با سلام وخسته نباشید به کارکنان زحمت کش شهرداری ،مخصوصا رفتگران عزیز وباربران حمل زباله و....<br/>بنده ساکن خیابان سی متری جی ده متری شهید زمانی می باشم. موضوعی که باید مجددا به کسبه محترم این خیابان تذکرداده شود عدم ریختن ذباله وپسماندهای صنفی خود به درون جوی آب است. هرچند،چندسالی از پوشاندن روی یک طرف خیبان وقرار دادن درپوشهای متعدد می گذرد ،ولی هنوز بعضی از کسبه کما فی السابق زباله وآشغال اضافی را ازطریق این دریچه ها به جوی آب می ریزند که بارها وبارها مخصوصا هنگام بارندگی خیابان ونزدیک سینما جی دچار آبگرفتگی می شود،وتنها چیزی که درجوی پیدا نمی شود ،آب است.<br/>موضوع دیگر :قراردادن سبد های میوه وبساط مغازه و... درپیاده رو است، هرچند که ماموران محترم به آنها تذکر داده اند که خود شاهد بوده ام ، ولی به محض رفتن آنها روز از نو روزی از نو.ولی متاسفانه بعضی از ماموران سد معبر که تعدادشان کم است با گرفتن ...... اقتدارخود وزحمات خود ودیگرا ن را زیر سوال می برند.<br/>درپایان : پیشنهاد می گردد که یک سطل زباله سرجهارراه زمانی وبرادران عربلو، ویکی هم چهرراه زمانی و رویایی تعبیه کنید .با تشکر