پیام انقلاب (سینما تاتر)

  • مدیر - علی عزیزی
  • تهران - منطقه 6 - انقلاب - بین دروازه دولت و فردوسی - نبش بن بست شکوه - پ. 525 - ک.پ : 1581819515
ارزیابی