شرکت فراگستر شرق

  • مدیر - حسین نیک بین
  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار ملک آباد - فرهاد 22 - مجتمع نسترن - ط. چهارم - واحد 15