صنایع معدنی پارس

  • مدیر - فرامرز ایران نژاد
  • تهران - منطقه 6 - سمیه - نرسیده به خیابان حافظ - پ. 284 - ک.پ : 1599653711
کلمات کلیدی :

حفاری

ارزیابی