جایگاه 202 - سلمان فارسی

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. قم - تقاطع خیابان آوینی