دکتر فرخ تیرگری

  • مدیر - فرخ تیرگری
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - ک.پ : 14198