شرکت مهندسی قدس نیرو

  • مدیرعامل - سعید مهذب ترابی
  • تهران - منطقه 7 - م. آرژانتین - خ. بیهقی - ک. دهم غربی - پ. 6
  • ، ، ، ، ،
ارزیابی