اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

  • مدیر - رضا شمسی
  • قزوین - قزوين - بلوار مدرس - نبش کوچه دوازدهم
کلمات کلیدی :

وزارت خانه

|

وزارتخانه

زیرمجموعه‌ی :

وزارت آموزش و پرورش - وزارت آموزش و پرورش
ارزیابی