دکتر لیدا عطارد

  • مدیر - لیدا عطارد
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - ک.پ : 14198